barfaber
י"א
שיעור
אמנות

מטרות

הכרת סיפור חלום שלמה
משאלה אישית מול משאלה חברתית
יצירה מתוך משאלה אישית והערך ההופכי שלה - עולם מורכב
רפלקציה על היצירה

פתיחה (10 דק')

גוגל פורמז  – שאלון אנונימי  – 3 משאלות שאתם הייתם מבקשים לעצמכם .

הקרנת התשובות  דיון קצר .

גוף (70 דקות)

הקרנת והקראת סיפורו של אלכסנדר פושקין  – הדייג ודג הזהב

שאלה לתלמידים  – איזה משאלות מבקש הדייג  – אישיות או חברתיות ?

הקרנת הקראת סיפור חלום שלמה

שאלה לתלמידים

מדוע ביקש שלמה חוכמה ? תכונה שכבר היתה לו  .

עצם הבקשה לחוכמה ולא לעושר או לכבוד מלמדת על חוכמה, לא רק משום שעושר וכבוד הובטחו לשלמה כגמול על בחירתו בחוכמה, ולא רק משום שמתחילת מלכותו דאגתו הייתה נתונה לאיכות השלטון ולא לזוהרו ולתפארתו, אלא גם משום שבעזרת החוכמה יוכל שלמה להשיג את העושר והכבוד

כל תלמיד מתבקש לחשוב שוב פעם על משאלה שהוא היה מבקש .

היא יכולה להיות אישית או חברתית  – כל אחד מציג אותה לכיתה .

שאלות לתלמיד

למה בחרת דווקא את המשאלה הזו ?

היא אישית או חברתית ?

עבודת סדנה

כל תלמיד עושה קולאז שמורכב מהערך שאותו בחר ומהיפוכו

לדוגמא  – עושר/עוני , אהבה/שנאה , מלחמה/שלום וכו .

בריסטול a3 – לכל תלמיד

מגזינים עיתונים

מספריים , דבק , טושים , פנדות

סיכום (15 דק')

ביקורת עבודות כל תלמיד יציג את הקולאז שהוא עשה לכיתה . שאלות לתלמיד – האם עכשיו הערכים שבחרת בהם הם אישיים או חברתיים/ציבוריים לדעתך ? האם נוצר דבר מה חדש מהחיבור של ערך והיפוכו – אם כן מה הוא ?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על