ellad
ט'
דף עבודה
אזרחות

מטרות

תרגול החומר

פתיחה (5 דק')

תלמידים יקרים, לפניכם הכנה לבוחן – חידון .. בהצלחה.

גוף (0 דקות)

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על