ellad
העשרה והשראה

מטרות

התלמידים יתכוננו לבוחן באמצעות חידון / משחק

פתיחה (20 דק')

פעילות עצמאית של התלמיד, המורה שולח קישור כאופציה להכנה לפני הבוחן.

למורה יש אופציה לפרסם את הפעילות ע”פ אפשרות המשחק שהוא בוחר מצד שמאל יש את האפשרויות בהחלף תבנית למשחק.

 

גוף (0 דקות)

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על