מעיין ספיר
ב', ג'
ספרות, שפה

מטרות

מטרת על: התלמיד/ה יכירו בחשיבות של פתרון סכסוכים
1. התלמיד/ה יתנסו בפתרון סכסוכים מסוגים שונים
2. הכרות עם טקסט שירי ("חברים", חיה שנהב)

פתיחה (10 דק')

     מחלקים את הכיתה לזוגות

ב.      ההוראות: אחד מבני הזוג יושב על כיסא, השני עומד. מי שעומד צריך לנסות ולגרום לבן הזוג היושב לקום מהכיסא. הגדרות: אין מגע, נשיפות, יריקות, שימוש בחפצים חיצוניים- רק מילים.

ג.       סיום המשחק: לשאול חלק מהמשתתפים- למה לא קמת? איך הרגישו הילדים שניסו לשכנע

סיכום משחק: לעיתים אנחנו מסתכסכים על דברים שאינם מהותיים מספיק, נוסף על כך אף באף שלב של המשחק לא נאמר לשחקנים היושבים לא לקום מה שהעצים את הסכסוך.

 

גוף (25 דקות)

פעילות מרכזית בשיעור: הסכסוך והפתרון:

א.      מחלקים את השיר ונותנים לילדים לקרוא קריאה דמומה (פעמיים), לאחר מכן קוראים ביחד איתם.

ב.      מדברים על השיר בקבוצות/זוגות: על מה השיר מדבר? מה חשבתם על השיר? מה הרגשתם אילו הייתם היא? אילו הייתם הוא?

ג.       השלמת פערים- אנו לא יודעים על מה היה הריב וכיצד הילדים השלימו, בשלב זה נעשה דיון עם הילדים ונשאל לרעיונות- על מה אתם חושבים שהילדים רבו?

ד. בהמשך לעניין השלמת הפערים- נחלק דפים אשר מחולקים לשני חצאים (דוג’ בהמשך), בחלק אחד כתוב: “הסכסוך”, בחלק שני כתוב “הפתרון”. נרשום על הלוח את המשימה: עליכם לצייר את הריב בין השניים בשיר ואת הפתרון על אותו הדף. בסיום השיעור הילדים יעברו בין היצירות- תערוכה.

סיכום (10 דק')

א. קראנו את השיר “חברים” של חיה שנהב.

ב. ציירנו את הסכסוך בין הילדים בשיר ואת הפתרון המתאים בעיני כל אחד.

ג. עשינו תערוכה וחלקנו את התוצרים, אפשר לשאול את הילדים: ציור שאהבתי, למה?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על