[email protected]
ז', ח', ט', י', י"א, י"ב
שיעור

מטרות

מטרה חינוכית: הכרה באנושיות-חייתיות שלנו, למוסס את קוטביות של טוב ורע.
הכרת התנהגויות ופעולות קשות שעושים בעלי חיים והקבלה למעשים מחיי יעקב אבינו

פתיחה (10 דק')

1) שאלה לדיון פרונטלי או בהשתתפות בלוח פדלט בעזרת מחשב אישי/פלפון:

האם אתם מכירים מעשים טובים או רעים של בעלי חיים?

 

גוף (20 דקות)

התלמידים יקבלו 2 קטעי קריאה בנושא התנהגויות של ציפורים וקטע 1 מספר בראשית כ”ה המספר את סיפורם של יעקב ועשיו וגניבת הבכורה.

 

התלמידים יענו על שאלות לגבי הקטעים שקראו ויערכו טבלת השוואה בניהם.

התלמידים יציינו מסקנה או תובנה מתוך הפעילות שעשו.

סיכום (15 דק')

בדיון פרונטלי או שיתוף בלוח שיתופי”פדלט” התלמידים ישתפו בתובנות ומסקנות ממהלך השיעור

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על