יואב אבידן
ד', ה'
שפה

מטרות

יצירת גירוי: אביא לכיתה חפץ (קופסא צבעונית/ בובה) והתלמידים יצטרכו לתאר את החפץ. תחילה התיאור יעשה במחברותיהם, לאחר מכן התלמידים ישתפו בזוגות ולבסוף במליאה. בסוף יצירת הגירוי אשאל את התלמידים מהו נושא השיעור?

פתיחה (10 דק')

יצירת גירוי: אביא לכיתה חפץ (קופסא צבעונית/ בובה) והתלמידים יצטרכו לתאר את החפץ. תחילה התיאור יעשה במחברותיהם, לאחר מכן התלמידים ישתפו בזוגות ולבסוף במליאה. בסוף יצירת הגירוי אשאל את התלמידים מהו נושא השיעור?

גוף (5 דקות)

ההקניה תיערך כ- 7 דקות. אגדיר לתלמידים מהו שם תואר-מילה המצטרפת לשם עצם ומתארת אותו. שם העצם משתנה על פי יחיד/ רבים וזכר/נקבה.

– בסיומת נקבה נוסיף ה’

– בסיומת רבים נוסיף ים

– בסיומת רבות נוסיף ות

– שם התואר מותאם לשם העצם אליו הוא מצטרף גם מבחינת היידוע (ה’ הידיעה).

– שם התואר מותאם במין (זכר/נקבה) ובמספר (יחיד/רבים) לשם העצם אליו הוא מצטרף.

לאחר ההקניה התלמידים יתרגלו את שם התואר בעזרת משחק הזיכרון (הקובץ מצורף במייל). הכיתה תחולק ל-6 קבוצות. התלמידים יצטרכו תוך כדי המשחק להוכיח את הכללים שנלמדו לפני

סיכום (10 דק')

אסכם לתלמידים את השיעור על ידי חזרה על החוקים. בנוסף, יחולק לתלמידים דף עבודה (מצורף מטה) ובכך נסגור את נושא שם התואר.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על