מעיין ספיר
ג', ד'
שפה, ספרות

מטרות

הילדים יסבירו את הסיפור ואת המסר שעומד מאחוריו. כמו כן יקשרו הילדים את המסר של הסיפור לעולם שלהם. הילדים יתרגלו התנהגויות המבטאות אמפתיה והתחשבות באופן תאורטי וידונו עליהם עם חברים.

פתיחה (15 דק')

בתחילת השיעור אשאל את הילדים אילו סוגי טקסטים הם מכירים. נערוך רשימה על הלוח על מנת לרענן את הנושא. ומשפט אחד מסבירה מה מאפיין כל סוג.
סיפור, שירה, הדרכה, מידע, משל

גוף (40 דקות)

בסיום הקראת הסיפור פונה לילדים מי שחושב שהיצירה היא קטע שירה שימחא כף! מי שחושב שהיצירה היא סיפור שירים שתי ידיים! וכו’. בסופו של דבר אתמקד בהבדל בין סיפור ומשל. ואקרין על הלוח הגדרה למשל. אבקש מהילדים להדביק את הסיפור במחברתם ולהעתיק את ההגדרה של משל. לאחר שנבין מה הוא משל נסביר מדוע הסיפור הזה הוא משל.

בשלב זה אחלק את הילדים 5 קבוצות. כל קבוצה תקבל טקסט קצר ובו דילמה בנושא קבלת השונה. אחרי הטקסט יהיו 2-3 שאלות מנחות לניתוח הסיטואציה. כל ילד יצטרך לכתוב במחברתו במהלך דיון קבוצתי. אאפשר לילדים לצאת למסדרון הקומה ולבצע את המטלה שם כשהמטרה היא להבין את עמדת הדמויות, להבין את הבעיה ולהציע לה פתרון. במהלך הפעילות אעבור בין הילדים ואתעניין בהתקדמות עבודתם

לאחר מכן אכנס את הכיתה . אם יהיה זמן נציג מכל קבוצה ישתף את מה שעלה בקבוצה

סיכום (5 דק')

לסיכום אבקש מכל תלמיד לכתוב במחברתו דבר אחד שלמד מהשיעור.
אפשרות (אפעל לפי עצת המורה) : הילדים יעשו את אותה הפעילות בביתם עם יתר הטקסטים שקיבלו חברי הקבוצות האחרות.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על