hadashartman
ט', י'
שיעור
אזרחות

מטרות

היכרות עם הרשות השופטת.
חיזוק יכולת הבעת עמדה.
היכרות עם סיפור נזיד העדשים.
חיזוק מיומנויות שיתוף פעולה בעבודה בקבוצות.

פתיחה (10 דק')

תחילה נציג לתלמידים סרטון יוטיוב: “הרשות השופטת” (נצפה בסרטון עד דקה 1:30)

בעקבות הצפייה בסרטון נשאל את התלמידים מהם תפקידיה של הרשות השופטת, הרכבי אנשיה, מי אמון על מינויים ועוד. הדיון הנ”ל בפתיחת השיעור הינו הכנה למיקוד בסוגיית “צדק” בו נעסוק בגוף השיעור ביחס למכירת הבכורה בסיפור יעקב ועשיו.

גוף (30 דקות)

נצייר שמש אסוציאציות על הלוח ונשאל את התלמידים מהו לדעתם “צדק”  

לאחר העלת התשובות השונות, נציג לתלמידים את פירוש המילה “צדק”: צדק הוא מונח המייצג פעולה או שיפוט המתבצע על פי אמות מידה של יושר, אמת, היגיון או כשרות מוסרית (כגון מידתיות). מתוך וויקיפדיה. 

כעת, נקרין לתלמידים סרטון “יעקב מקבל את ברכת הבכורה” (עד דקה 1:30) https://youtu.be/dh_VTdGSiks

לאחר הצפייה בסרטון נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תקבל טקסט המסכם את סיפור נזיד העדשים בליווי שאלות על הטקסט.

טקסט: עשיו מגיע מן השדה גבר גדול, מלוכלך ועייף לאחר מסע ארוך של ציד כמו בכל יום אחר. הוא נתקל ביעקב יושב מחוץ לאוהל. יעקב מכין ארוחת ערב כדי להאכיל את המשפחה, הוא מבשל תבשיל שריחו מציף את כל הסביבה. עשיו, מרגיש עייף ורעב לאחר יום ארוך, הוא מבקש מיעקב לאכול בקול גס ובעל טון גבוה:  “הלעיטני נא מן האדום האדום הזה” הוא אינו יודע מהו התבשיל, מה טעמו. כל מה שהוא רוצה הוא להשביע את רעבונו ומיד. ומיד לאחר הכינוי “האדום אדום הזה. יעקב מוכן לתת לו לאכול מן הנזיד אך מציב לו תנאי, למכור את בכורתו. עשיו מסכים באופן מידי: “הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה”? יעקב בהמשך לשבועה של עשיו, נותן לאחיו לאכול מן הנזיד, עשיו אוכל ושותה, קם והולך וגם מלגלג על הבכורה.  

שאלות בעקבות הטקסט:

  • הביעו את דעתכם, מדוע יעקב רוצה לקנות את הבכורה?
  • מה דעתכם, האם אפשר למכור או לקנות בכורה?
  • האם המכירה לדעתכם התנהלה כראוי, או שמא יעקב ניצל את חולשתו של עשיו?

לאחר שכל קבוצה תסיים לענות על השאלות השונות, נחלק לתלמידים דף נוסף בו תופיע הנחייה לפעילות “בית משפט כיתתי- מי צודק?” (בפעילות זאת שתי קבוצות, האחת תפקידה לסנגר על עשיו והשנייה על יעקב. בנוסף, ייבחרו שופטים אשר לא ייקחו חלק בדיון הקבוצתי בכדי שיהיו ניטרליים לשמוע את הדעות השונות (תפקידם יהיה לבסוף לקבל החלטה מי צודק בהתנהלותו).

כל קבוצה תקבל בנוסף את פרשנותו של אריאל סרי לוי שפורסמה באתר 929 “לא הכל סחיר”. התלמידים יעיינו בפרשנותו ויוכלו להיעזר בה לביסוס עמדתם. https://www.929.org.il/page/25/post/761

לאחר שכל קבוצה גיבשה את טענותיה, נסדר את הכיתה כמעין בית משפט השופטים ישבו במרכז ויתנו זכות דיבור לכל קבוצה בתורה (הרעיון לדמות בית משפט כדי לייצר אווירה חווייתית).

 

סיכום (5 דק')

לאחר החלטת “השופטים” אשר מונו, התלמידים יחזרו כל אחד למקומו. וכעת נשאל את התלמידים אם יש מישהו שמסכים עם דברי הקבוצה המקבילה, מה הם חושבים על החלטת “השופטים”, האם יש טענות שהועלו והם לא חשבו עליהם לפני, איך הרגישו בתפקידם במשימה הנוכחית. לסיום, נאמר כמה מילות סיכום: נודה לתלמידים על השתתפותם, נסביר כי דימינו בכיתתנו בית משפט ולא תמיד יש הכרעה לגבי “מי צודק” (כמובן כשאר לא מדובר במשהו חד משמעי למשל, רצח בזדון). צדק הוא לרוב דבר סובייקטיבי ואנחנו אנשים שונים בעלי דעות, ערכים ותפיסות שונות לגבי נושאים שונים ולכן שיח פתוח והאזנה לצדדים השונים היא חשובה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על