lihi nidiz
י'
שיעור
אמנות

מטרות

הכרות עם האמן ברוס נאומן
הכרות עם המונח זמן
הכרות עם המונח קו באמנות
התלמיד ייצור מספר רב של רישומים
התלמיד ייצור בעזרת שיתוף פעולה עם שאר תלמידי הכיתה
התלמיד ידע ליצור את ההבחנה בין קו לכתם
התלמיד יתנסה ביצירה משותפת
התלמיד יתנסה לראשונה ביצירה שאינה אינדיבידואלית
התלמיד יכיר את המושג טבע דומם באמנות
התלמיד ייבחן זוייות מבט שונות במהלך הציור

פתיחה (10 דק')

נתבונן ביצירותיו של האמן ברוס נאומן וננסה להגדיר את הפוטנציאל הטמון בחזרה של קו, בצורה מוגדרת (ולא מופשטת).

בשיעור זה ניצור בעזרת טושים תוך התבוננות בטבע דומם.

 

גוף (50 דקות)

הסבר התרגיל-

במרכז הכיתה ניצב טבע דומם, שולחנות הכיתה מקיפים את האובייקטים.

כל תלמיד מקבל טוש אחד- איתו הוא ייצור במהלך כל השיעור.

התלמידים יחלו לצייר את הטבע הדומם, לאחר כ10 דק, התלמידים יפסיקו את הציור שהם החלו ויעברו להמשיך את הציור של חברם (תהיה באפשרותם האופציה להתחיל את הציור מחדש באותו הדף אף על פי שתלמיד אחר החל כבר בציור.)

לאחר כ 10 דק’ שוב מפסיקים וזזים לציור של החבר- כך ממשיכים עד שכל תלמידי הכיתה מציירים בכל היצירות.

 

 

מסדרים את הכיתה ומחזירים חומרים למקום.

סיכום (10 דק')

התלמידים יתבוננו בציורים הכיתתים- נפתח דיון בנושא.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על