ellad
ט'
שיעור
אזרחות

מטרות

התלמידים יציגו את עבודת החקר שלהם בנושא אוכלוסיה.
דיון מעמיק בנושא ועבודה בקבוצות.

פתיחה (20 דק')

בתחילת השיעור התלמידים יציגו את העבודה על המושג “אוכלוסיה”  שהם עשו בפני הכיתה.

 

גוף (20 דקות)

המורה יתן דגשים בנושא, נצפה בסרטון סיכום ונחלק את הכיתה לחדרים לפעילות סיכום בנושא :שטח ואוכלוסיה.

המורה יעבור בחדרים ויתן עזרה לקבוצות מתקשות.

סיכום (5 דק')

בתום השיעור המורה יוודא שכל הקבוצות שלחו את הטופס . מצורף לינק כאופציה נוספת למטלה א-סינכרונית בעקבות השיעור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על