יואב אבידן
ב', ג'
חגים ומועדים

מטרות

מטרה כללית: התלמידים יחשפו לסיפור מגילת אסתר ויכירו את מנהגי החג.
בנוסף התלמידים יתרגלו תיאור תמונה.
מטרות חברתיות: שיתוף פעולה, עבודה בקבוצות, הקשבה לאחר.

פתיחה (15 דק')

משימת צפייה: נכתוב על הלוח שתי שאלות, התלמידים יענו עליהןבמחברת במהלך הקרנת הסרטון:

  1.  רשמו את הדמויות המוזכרות במגילה. (אחשוורוש, אסתר, ושתי, מרדכי והמן הרשע)
  2. מהם מנהגי החג.(קריאת מגילת אסתר, עריכת סעודת פורים, משלוחי מנות זה לזה, נותנים מתנות לאביונים/לעניים)

נבדוק יחד

נבדוק את התשובות ביחד וניתן תיאור לכל דמות.

אחשוורוש מלך פרס.

אסתר הייתה יהודיה, אישה יפה ומלכתו של אחשוורוש אחרי ושתי.

ושתי הייתה מלכתו של אחשוורוש הראשונה, היא סירבה למלך לכן הודחה מהממלכה.

מרדכי היה יהודי ודוד של אסתר.

המן הרשע היה שר ראשי בממלכה.

גוף (25 דקות)

  • התלמידים יתחלקו לקבוצות של 4. כל קבוצה תקבל 6 תמונות והם יצטרכו לתאר את התמונות שהם רואים ולכתוב את התיאור במחברת. (התמונות מתארות את רצף האירועים לפי המגילה)
  • לאחר מכן אקריא קטעים ממגילת אסתר והתלמידים יצטרכו לחפש את התמונה שמתארת את הקטע
  • התלמידים (בקבוצות) יסדרו את התמונות לפי רצף הסיפור.
  • נבדוק יחד את הרצף.

סיכום (5 דק')

התלמידים יצבעו את התמונות

אפשר להשמיע ברקע מוזיקה של פורים

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על