ellad
ט'
שיעור
אזרחות

מטרות

התלמידים יכירו את חלקי מגילת העצמאות.
התלמידים יעמיקו בהבנת יחודיות של כל אחד מחלקי המדינה.

פתיחה (5 דק')

פעילות א-סינכרונית או סינכרונית – רקע:

חלוקת הכיתה ל-5 קבוצות בחדרים בזום / קבוצות בכיתה:

 

גוף (5 דקות)

כל קבוצה מקבלת חלק מהמגילה וחוקרת אותו ע”פ שאלות מנחות

העלאת התשובות למסמך שיתופי עם שמות חברי הקבוצה , בסוף מקבלים תרשים של תשובות בקבוצות התלמידים מה שמאפשר לראות את הידע הקודם עימו הם מגיעים, אפשר לעבור בין חדרים לעזור ולהיות חלק מהדיונים, ולבסוף מתקבל מסמך שבו כל קבוצה יוצקת ידע – בהמשך השיעורים נדון על כל חלק תוך כדי מעבר על הפעילות של כל קבוצה.

לדוגמה מסמך שיתופי :

משך הפעילות : 20 דקות, יש לעבור בין התלמידים, לשאול שאלות, לוודא שיש דיון

סיכום (5 דק')

לבסוף מתקבל תוצר קבוצתי וכיתתי של תלמידי הכיתה, ניתן לעבור, לתקן ולסכם את הנושאים שהתלמידים כתבו.מצורף לינק למשימה שקיבלו התלמידים:

קבצים וחומרי עזר


קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על