שיר מימוני
ב'
מתמטיקה

מטרות

יוצרת המערך: שיר מימוני
היכרות עם הסיפור התנכי: משפט שלמה (מלכים א', פרק ג', פסוקים טז'-כח')
השוואה בין המושג חצי בחיי היום יום למושג חצי המקובל במתמטיקה.
הבנת המושג חצי והשימוש הנכון בו.
גיבוש תלמידי הכיתה סביב פעילות משותפת

פתיחה (5 דק')

על פי תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ב’, ברמת כיתה זו לומדים התלמידים על השברים חצי ורבע. לפני לימוד השבר עצמו על התלמידים להבין מה הוא המושג חצי. חלק זה חשוב מכיוון שבחיי היום יום התלמידים משתמשים במושג חצי בצורה שגויה. דוגמה לשגיאות נפוצות השגורות בפי הילדים הם: חצי קטן, חצי גדול, חצי שלישי או שימוש במושג חצי לדבר אשר לא יכול להתחלק שווה בשווה. על כן חשוב לבצע הפרדה בין המושג חצי עליו מדברים בחיי היום יום לבין המושג חצי כפי שמוגדר בשפה המתמטית.

השיעור יפתח בסרטון שמציג את סיפור שלמה.
קישור לסרטון- https://www.youtube.com/watch?v=EOf7DzUb3e4

 

גוף (25 דקות)

לאחר הצפייה בסרטון אשאל את התלמידים מספר שאלות:
1.מה היה פתרון שלמה לבעיה שהעלו שתי הנשים?
2. מה דעתם על הפתרון של שלמה לדילמה שהעלו שתי הנשים?
3. מה הקשר בין שיעור החשבון לסרטון שצפו בו כעת?

לאחר שנדון ונשמע את תשובות הילדים, אחלק את התלמידים לקבוצות. משימתם תהייה לשפוט במקום שלמה, רק שהפעם הסיפור ישתנה. הסיפור החדש שאספר לתלמידים: “לפניכם ניצבים שני אנשים שאף אחד מהם לא מוכן להתפשר ולוותר על הפריט, לכן שלמה נאלץ לחלק את הפריט לחצי, כך שכל אחד יקבל את החצי שלו”.

כל קבוצה תקבל פריט אותו ידרשו לחלק לחצי, עליהם לחשוב מה הדרך הטובה ביותר לחצות אותו. לא תהייה הגבלה לשימוש בסרגל, חיתוך באופן חופשי או גזירה.

הפריטים שיקבלו התלמידים הם: ספוג, שקית, מטפחת, פרח, עלה, כרטיס ברכה, חבילת גרגירי חומוס וכוס מים.

לאחר שכל קבוצה תחשוב על דרך לחצות את הפריט שקיבלו, נדון במליאה על המושג חצי ונגדיר אותו: חצי הוא אחד מ2 חלקים שווים, “כאשר מחלקים משהו לשני חלקים שווים, כל אחד מהחלקים הוא חצי מהדבר שחילקנו . אם חילקנו כמות של דברים לשני חלקים שווים , יהיה כל חלק חצי מהכמות” (מתוך הספר שבילים פלוס 3).

נחזור לסיפור שלמה, אשאל את התלמידים בשנית האם לדעתם ניתן היה לחלק את התינוק לחצי כפי שמוצג בהגדרה (שני חלקים שווים)?! שאלה זו תהווה פתיחה לפעילות הבאה, כל קבוצה תרשום מכתב לשלמה בו תכתוב מה הם חושבים על דרך פתרונו והאם נכון היה להשתמש במושג חצי, בנוסף יציעו לשלמה פתרון נוסף לבעיה שהעלו בפניו שתי הנשים.

 

סיכום (15 דק')

כל קבוצה תמחיז את משפט שלמה. נציג מהקבוצה ישחק את “שלמה”, וימחיז כיצד יחלק את הפריט שקיבלו לשני חלקים. נוסף על כך יהיו שני נציגים שיהיו האנשים שרוצים את אותו הפריט, ולא מוכנים להתפשר. בהמחזה על התלמידים יהיה להמחיש את דרך חציית הפריט כפי שחשבו עליה בפעילות הראשונה ובתום ההמחזה לומר האם לדעתם ניתן לחצות פריט זה לשני חלקים שווים כפי שלמדנו בהגדרה. להצגות אלו מטרה חברתית, מלבד המטרה הלימודית המאפשרת למידת עמיתים ומעוררת את היצירתיות המחשבתית. לאחר פעילות זו אסכם את השיעור ואסביר לתלמידים שהשימוש במושג חצי בו השתמש שלמה היה שגוי מכיוון שאת התינוק לא ניתן לחצות לשני חלקים שווים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על