יואב אבידן
ו'
היסטוריה

מטרות

מטרה כללית: התלמידים יכירו את ההבדלים בין היהדות להלניזם
מטרות אופרטיביות: התלמידים יכתבו 2 דברים חדשים שהם למדו השיעור
מטרות חברתיות: התלמידים יעבדו בקבוצות, עבודת צוות.

פתיחה (5 דק')

איתור ידע קודם – מה אנחנו יודעים על ההלניזם? כל תלמיד יכתוב 3 עובדות שהוא יודע, ישתפו בזוגות ואז בכיתה.
ננסה לסדר את הדברים שהתלמידים אמרו בקטגוריות.

גוף (30 דקות)

  • אחלק את הכיתה ל-10 קבוצות. כל קבוצה תקבל מחשב וקטגוריה (תרבות, דת, בני אדם, חינוך ומגבלות האדם מול מרכזיות האדם) 5 קבוצות יחפשו מידע בנושא היהדות והקטגוריה שקיבלו וה-5 הנוספות יחפשו על ההלניזם. (יוכלו להיעזר גם בספר. עמודים 56-58).

על הלוח אעשה טבלת הבדלים. בסוף 13 דק’ עבודה – אחד מכל קבוצה (שאני אבחר) יבוא ללוח וימלא את החלק שלהם בטבלה.

נעשה דיון בנושא ההבדלים, מה דעתם על מה שהם רואים, האם יש נוקשות ביהדות? בהלניזם?
התלמידים יעתיקו את הטבלה מהלוח

סיכום (10 דק')

כל תלמיד יכתוב 2 דברים חדשים שהוא למד בשיעור.
הם ישתפו בזוגות ואז יקבלו מחשב. אשתף להם באתר בית הספר קישור לאתר “linoit” . כל זוג יכתוב את הדברים שהם למדו בשיעור ואני אציג את זה בכיתה על הלוח. וככה נוכל לראות כמה דברים למדנו בשיעור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על