GALAV
י"א
שיעור
חינוך, דילמות חברתיות

מטרות

התלמידים יכירו בשוויון המגדרי כבסיס לחברה תקינה
התלמידים יכירו מנהיגות בעולם העסקי דרך הכרת דמויות מפתח במקרא

פתיחה (15 דק')

שואלים את הכיתה מספר שאלות ומבקשים להרים יד במידה והתשובה נכונה

  1. האם מכירים את השם לילית
  2. האם מכירים את השם חווה

מציגים לכיתה את שני סיפורי הבריאה – בראשית א’ ובראשית ב’
נשאל את הכיתה לאיזה גרסה הם יותר מתחברים ולמה

גוף (30 דקות)

נקרא ביחד עם התלמידים שתי פרשנויות על סיפור הבריאה
ונקיים דיון בנושא שוויון מגדרי בתפקיד

  • מי התחבר לאיזה סיפור ולמה

מציגים בכל סיפור בנפרד את האופי בו נתפסת האישה

נדבר על המשמעות של ההבנה שאישה נוצרה על מנת להיות שווה לו או על ההבנה כי האישה נועדה לשם כך שהאדם לא יהיה לבד.

 

 

נתלה תערוכה בכיתה של מנכליות ונשים פורצות דרך בתחומן.

ונבקש מהתלמידים לבחור דמות אחת אשר התחברו אליה ולהציג לכיתה ולהסביר למה.

נציג ניהול משברים בידיי נשים וכמקרה בוחן ניקח מספר מדינות שבראשן עמדה אישה ונראה איך הן ניהלו את משבר הקורונה לעומת ניהול גברי.

https://www.themarker.com/labels/women-in-business/1.10659937

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3822810,00.html

באופן גורף נשים ניהלו את תחילת המשבר בצורה טובה יותר ופחות מלחיצה והיה נראה כי הכל בשליטה.

סיכום (5 דק')

לסיכום נציג את התפיסות שעלינו להשתחרר מהן שהנשים אינן שוות לגברים נחזור חזרה לאיך המקרא הציג את זה במקרה של סיפור הבריאה ונציג פרשנות ביקרותיצת להצגה הזאת. לסיום, ניתן לכל תלמיד לכתוב מה לדעתו עלינו לשנות בחרה הישראלית העכשיווית על מנת לחתור לשוויון.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על