dar domb
ז'
שיעור
מדעים

מטרות

מטרה חינוכית : חשיפת התלמידים למעמד הנקבה בטבע באמצעות שני סיפורי הבריאה
מטרת אופרטיבית: התלמידים ילמדו על שני סיפורי הבריאה ודמויות לילית וחווה
מטרה אופרטיבית: התלמידים יבינו את ההבדלים המהותיים בין לילית וחווה
מטה אופרטיבית: התלמידים יקשרו בין ייצוג חווה ולילית לייצוגן של נקבות בטבע

פתיחה (15 דק')

ציוד נדרש: מחשב אישי

שני סיפורי בריאה – חלוקת הכיתה לשתי קבוצות. כל קבוצה מקבלת לקרוא את אחד משני סיפורי הבריאה + פרשנות.

על כל קבוצה להציג בפני הקבוצה השנייה את הסיפור שקיבלה באופן יצירתי.

הצגה, סרטון, מצגת, ריקוד וכו’.

גוף (65 דקות)

ציוד נדרש לשיעור – מחשב אישי

יצירת דיון בכיתה באמצעות עמוד  https://www.mentimeter.com/

מענה על שאלות מנחות באמצעות המחשב:

  • איך דמות האישה מוצגת בסיפור הבריאה הראשון?
  • איך דמות האישה מוצגת בסיפור הבריאה השני?

סיכום על הלוח של ההבדלים בין שני סיפורי הבריאה. ודיבור על חווה ולילית והשוני ביניהן.

פתיחת האתר במחשב האישי –  https://he.padlet.com/?ref=logo

עם קישור ללוח שהמורה ייצר מראש. בו מוצגת שאלה שעל כל תלמיד לענות באופן אישי באמצעות יצירת פתקית חדשה:

  • לאיזה סיפור בריאה אני יותר מתחבר ולמה?

דיון קצר על הדעות השונות באמצעות מעבר עליהן במקרן מול כל הכיתה.

מצגת של המורה- מעלה שאלה…

  • איך שתי הדמויות שנחשפנו להן בסיפורי הבריאה- חווה ולילית מיוצגות בטבע?

דוגמאות מהטבע על ידי המורה ליצורים חיים המייצגים את לילית (כולל סרטונים ותמונות):

  • נמלים ודבורים- תפקיד הזכר הוא תורם זרע בלבד ותפקיד הנקבה זה הטיפול, הגנה וכו’.
  • פינגווין – הזכר דואג להאכלה, דגירה וכו’.
  • סוסי ים -הזכר נושא את הצאצאים
  • דגי השושנון – נקבה מנהיגת הלהקה (יכולים להיות זכרים או נקבות).
  • פילים- עדר של נקבות וילדיהן. הזכר עוזב את העדר עם בגרותו וחיי כבודד.
מטלת במצגת משותפת (גוגל סלייד) – עבודה בזוגות

כל זוג מחפש באינטרנט ייצור חיי המייצג על פי תכונותיו את חווה או לילית ויוצר לו תעודת זהות בשקופית אחת כחלק מהמצגת המשותפת.

שם היצור חיי, מזון, מערכת יחסים בין זכר ונקבה, מיוצגת על ידי לילית או חווה ולמה.

סיכום (10 דק')

מעבר על המצגת השיתופית וסיכום על הקשר בין חווה ולילית ולנקבות בטבע.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על