ADI BERENFELD
ו', ז', ח', ט'
ספרות, שפה

מטרות

התלמידים יכירו את המושג דימוי ואת משמעותו
התלמידים יתנסו בזיהוי דימויים
התלמידים יתנסו בהרכבת דימויים בעצמם

פתיחה (10 דק')

חידה– לכתוב את החידה “מי אני” על הלוח

מי אני?

אני שחור כמו הלילה

לבן כמו ברבור,

או כתום כמו תפוז.

אני מחכה לטרף שלי בדומה לנמר, אבל בדרך כלל ישן כל היום כתינוק.

אני הולך על ארבע כפי שאריה הולך אבל מנתר כמו פנתר.

אני בעל זנב כאילו הייתי כלב, ויש לי שפם כשל שפן.

מי אני?

לאפשר לתלמידים לנחש מה התשובה הנכונה.

(תשובה = חתול)

+ לסמן בעיגול את הדימויים ובקו את מילות הדימוי.

להעתיק מהלוח:

דימוי = משווה בין מושגים מתחומים שונים שיש בינהן מכנה משותף. מילים מקשרות: כמו, כ, כאילו, כך, בדומה ל… , כפי ש… וכדומה.

גוף (30 דקות)

“טוב לי”-  לחלק לתלמידים את השיר “טוב לי” ולקרוא יחד

טוב לי/ י.ל. עמוס

בזמן האחרון אני מרגיש פתאום שטוב לי.

אני מרגיש שטוב לי כמו צחוק של ילד קטן

כאילו הייתי תינוק שבא לעולם

בדומה לזוג שעומד מתחת לחופה

כנסיכה שמוכתרת למלכה.

לא תמיד כך היה המצב.

לא תמיד היה לי טוב כל כך.

מה הוא הדבר שגרם לי להשתנות?

לא מצליח על כך לענות.

אני פשוט…

מרגיש שטוב לי כמו ביום הראשון של החופש

כמו ביום של הגשם הראשון

כפי שחשתי ביום ההולדת שלי

כמו ביום שקיבלתי רישיון.

פשוט, טוב לי.

בדומה לאחרי ארוחה טובה

כפי שלקחתי תנומה באמצע יום עבודה

כמו אחרי מקלחת חמה

כמו בזמן שהעוגה בתנור מוכנה.

משימה:

סמנו את כל הדימויים בשיר

דיון במליאה:

– מה הדימויים בשיר מסמלים?

– מה עושה לכם טוב?

עבודה עצמית

להשלים את דף העבודה – משימות ג’ ו-ד’ (מצורף)

 

סיכום (5 דק')

לשמוע תשובות במליאה

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על