מעיין ספיר
ג', ד'
חינוך, חגים ומועדים

מטרות

1. התלמידים/ות יכירו את דמותו של בן גוריון
2. התלמידים יכתבו פרטים מחייו של דוד בן גוריון

פתיחה (5 דק')

כל תלמיד יקבל תמונה של דוד בן גוריון. נשאל- מי לדעתכם הוא האיש בתמונה? נכתוב את כל ההשערות/תשובות על הלוח. נשאל האם מישהו יודע מדוע בחרנו דווקא היום ללמד עליו?

גוף (45 דקות)

נחלק לתלמידים קטע מידע על דוד בן גוריון. אקריא את קטע המידע בקול רם והתלמידים יתבקשו לעקוב אחר הקריאה בדף המידע שלהם.

התלמידים יתבקשו להכין תעודת זהות לדוד בן גוריון (על פי פורמט) תוך שימוש בדף המידע.

נעבור ביחד עם התלמידים על תעודות הזהות שבנו.

התלמידים יתבקשו לכתוב מכתב לדוד בן גוריון/ יציירו ציור.

סיכום (10 דק')

נעבור עם התלמידים על הדברים אותם למדנו בשיעור, חוויות, איך היה להם, מה התחדש להם. ניתן להוסיף קישור של סרטון בריינפופ על דוד בן גוריון לסיכום.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על