Tamara Berlin
ז', ח', ט'
אמנות

מטרות

ראו בבקשה את המצגת המצורפת למטה (שם נמצא השיעור). מטרת השיעור היא היכרות עם סיפור הבריאה בספר תהילים, פרק עד וסיפורי בריאה מתרבויות שונות, חקר תוך עבודת צוות והכנת גלויות מאויירות שמייצגות את סיפורי הבריאה.
תרגול מיומנויות המחקר (באמצעות האינטרנט והספרייה), הכרת תרבויות שונות, קבלת האחר וסובלנות, הקשבה, שיח מכבד וסיעור מוחין בעבודת צוות. יצירתיות ודמיון, המחשת רעיון באמצעים חזותיים, תרגול טכניקות באיור וציור. תרגול טכניקות באיור, המחשת רעיונות

פתיחה (5 דק')

נציג את מהלך השיעור בפני הכיתה:

  • נקרא יחד ונבין את סיפור הבריאה שמופיע בתהילים פרק עד (ראו מצגת)
  • נכיר ונחקור סיפורי בריאה מתרבויות שונות
  • נפגוש ונתרגל כמה טכניקות באיור
  • נעבוד בצוות ונכין גלויות המייצגות את סיפורי הבריאה השונים
  • נערוך תערוכה ונתבונן ונושחח יחד

גוף (90 דקות)

נקרא את הפסוקים ונשוחח: מה מתואר בפסוקים הללו?
מה ההבדל בין הבריאה שמתוארת כאן לבין סיפורי הבריאה בבראשית פרק א, ופרק ב?
האם מפתיע אתכם לגלות סיפור בריאה נוסף בתנ”ך?
אם היו מגלים לכם שקיימים עוד סיפורי בראיה מתרבויות אחרות, היה מעניין אותכם להכיר אותם?
האם חשוב לפי דעתכם להכיר תרבויות או אמונות שונות?
אם כן, מדוע?

  לכל תרבויות העולם יש סיפורי  בריאה שונים ומגוונים.  (ראו מצגת)

בתרבות ההינדית, שתי נשים וגבר אחד אחראים על היקום

במיתולוגיה הסינית, היקום התחיל בביצה של דרקון.

לפי המיתולוגיה הנורדית ישנם הרבה חיכוכים בין הפכים בעת בראית העולם.

את סיפור הבריאה השמורית (תרבות עתיקה) מצאו בעיראק בשנת 1893. הסיפור עצמו נכתב בערך בשנת 1600 לפניה”ס!

אלה רק טעימות ממעט סיפורי בריאה שקיימים בעולם.

ראינו חלק קטן מסיפורי בריאה שקיימים בעולם.
כעת, נתחלק לצוותים. כל צוות:
1.יבחר סיפור בריאה מתרבות אחרת לפי הבחירה והסקרנות שלכם!
2.כל צוות יחקור על הסיפור שלו: כיצד חוקרים? באינטרנט או בספרייה או גם וגם. ניתן להעזר במורה ובספרנית
3.שלב סיעור מוחין ותכנון גלויה שמייצת את סיפור הבריאה שלכם.
4.עבודה צוותית על הגלויה

עכשיו נייצר גלויות:

  • על הגלויה שלנו לייצג את את סיפור הבריאה שלנו בעזרת סמלים, צבעים וכל מה שעולה על דעתכם שעוזר להמחיש את הסיפור שלכם לקהל שעוד לא מכיר אותו.
  • תתבססו על המחקר שעשיתם, יצירתיות, מחשבה ודמיון.
  • חומרים: בריסטול לבן, רבע גליון, עפרונות, מחק, עט איור שחור או טש שחור, טושים, צבעי מים, עפרונות צבעוניים
  • בהצלחה!

סיכום (30 דק')

נתבונן ונושחח : תערוכה, משוב ושיחה שאלות מנחות: נתבונן יחד על הגלויות שלנו
כל צוות ייצג את הגלויה שלו ויספר בקצרה על סיפור הבריאה של התרבות שבחרתם.
איך הרגשתם בתהליך העבודה?
מה היה קשה?
מה אהבתם בתרבות שחקרתם?
אלו סיפורים הזכירו את סיפור הבריאה שהכרנו מספר תהילים?
איזה דברים משותפים יש בין הסיפורים?
למה לא התחברתם?
האם יש דברים משותפים לסיפורים של כמה תרבויות?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על