GAL
ב', ג'
תנ"ך

מטרות

התלמידים יחשפו לסיפור בריאת העולם, סקירה כללית על ימי הבריאה.
התלמידים יכירו בנברא בכל יום ויום.

פתיחה (15 דק')

התלמידים יכנסו לכיתה חשוכה וידליקו את האור. כאשר ידליקו את האור יראו כל מיני משפטים מתוך הבריאה ותמונות. נדון בקצרה על מה הם רואים שמפוזר על הרצפה ונעלה השערות לגבי נושא השיעור הנלמד. לאחר הדיון אשאל את התלמידים מה הדבר הראשון שנראה להם שאלוהים ברא ואתן רמז לפי הדבר הראשון שעשו כשנכנסו לכיתה והיה חושך- מכאן נגיע לכך שהבריאה הראשונה הייתה חושך ואור. לאחר מכן, הכיתה תצפה בסרטון על בריאת העולם דרך אתר בריינפופ (https://il.brainpop.com/category_9/subcategory_630/subjects_5454/) יחד עם הסרטון לילדים תהיה משימה- לחלק את התמונות והמשפטים לפי סדר הבריאה לפי הימים (כל תלמיד יקום בתורו וידביק על הלוח את המשפט/ התמונה המתאימה ליום הנ”ל).

גוף (25 דקות)

כל תלמיד יקבל דף צביעה של ימי הבריאה, אותם יצטרכו לצבוע ולאחר מכן נכין ממנו מובייל.https://scontent.fsdv3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44560330_10217748067197294_218438081009680384_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent.fsdv3-1.fna&oh=d1a39abf4b05449ee0734bac833a2940&oe=5C8CC7BD.

התלמידים שיסיימו את המשימה של הכנת המובייל יקבלו זמן משחק זיכרון בנושא בריאת העולם.

סיכום (5 דק')

נערוך דיון כיתתי, התלמידים יסכמו על מה למדנו, מה היה בשיעור, חוויות מן השיעור. ויעלו השערות לגבי המשך השיעורים הבאים ואתן להם הצצה לשיעורים אלה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על