1orly benjamin
ב'
מצגת
תנ"ך

מטרות

מטרה חינוכית - המטרה הינה ללמד את הילדים את סדר הבריאה , ובשיעור נוכחי זה הוא ללמד אותם את יום הבריאה השישי .
מטרות התוכן- התוכן שהוא המצגת התלמידים יחזרו על חמשת ימי הבריאה הראשונים ואז יעברו ללמוד מה נברא אחרון , בעזרת דף העבודה הילדים יסיימו להכין לעצמם את חוברת הבריאה האישית ועי הכנת החוברת יתמע בהם יותר בהבנה מה הנברא ובאיזה יום, ובעזרת משחק הזיכרון שיצרתי נבדוק אם אכן התלמידים זוכרים מה נברא באיזה יום.
דרכי ההוראה- מצגת ( שכל הכיתוב בו מנוקד ), דף עבודה ( שיסכם ויסגור את חוברת הבריאה שלי) ומשחק זיכרון במחשב

פתיחה (10 דק')

ב 7 – 10 דקות ראשונות של השיעור:

נעבור עם התלמידים על חמשת ימי הבריאה הראשונים, ונערוך חזרה על מנת לבדוק מה הם זוכרים, כל זה יהיה במצגת בין העמוד ה1- 6 , נעזר בהנפשות ונאפשר לתלמידים לענות, במידה ואינם זוכרים נציג להם תחילה תמונה

 

גוף (35 דקות)

בתחילה נשאל את התלמידים לאחר החזרה שקיימנו, מה לדעתם אלוהים יברא כעת? מה חסר בעולם?

לאחר מכן נקרא את הטקסט של פסוק הבריאה של החיות ונשים דגש על בריאת האדם.

לאחר שנקריא ונסביר נחלק לתלמידים את דף העבודה של היום השישי (על השולחן יהיו צבעים, טושים, לבד ירוק , פלסטלינה וכל ילד יקבל גם תפוח שידביק על העץ והיה הכנה לשיעור הבא) כמובן שיהיו נצנצים ועוד חומרי יצירה שיהיו לרשותם של התלמידים.

מי שיסיים יקבל גם את הדף של היום השביעי.

ילד שמסיים את המטלות מחזיר למורה שבזמנה יוצרת לכל ילד את חוברת הבריאה שלו.

סיכום (10 דק')

בסיכום נחזור למצגת, נענה על 2 השאלות בדיון קצרצר בעמוד 11, ולאחר מכן נשחק משחק הזיכרון 🙂

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על