INBs
ו'
מדעים

מטרות

התלמידים יציינו את סדר התרחשות הבריאה בתנ"ך
התלמידים יזהו עקרונות בתורת האבולוציה
התלמידים יבדילו בין שתי התאוריות - הבריאה והאבולוציה

פתיחה (5 דק')

מגישות: חן סולודר וענבר סויסה

 

נציג שאלה בתחילת השיעור: כיצד נוצרו בני האדם? נקיים דיון בכיתה, והתלמידים ישתפו את מחשבותיהם.

לאחר מכן נסביר שהשיעור יעסוק בנושא בריאת האדם. לתחום זה שתי תאוריות עיקריות אותן נכיר בשיעור.

גוף (30 דקות)

נחלק את השיעור לשתי פעילויות: פעילות אחת תעסוק באבולוציה, והשנייה תדבר על בריאת האדם בתורה.

 

פעילות סיפור הבריאה

הילדים יקבלו את צילום של הפרק העוסק בבריאת האדם. בנוסף, הם יקבלו תמונות נלוות המתארות את מה שקורה בפרק. עליהם לפענח את הכתוב ולסדר את התמונות לפי סדר ההתרחשות.

 

פעילות אבולוציה

נקרין על הלוח סרטון העוסק באבולוציה. לאחר מכן, נדבר עליו בקצרה, ואז הילדים יענו על שאלות הקשורות לנושא.

סיכום (10 דק')

דף עבודה: כל תלמיד יקבל דף עם טבלה המחלוקת לשתי עמודות – בריאת האדם בתורה ותורת האבולוציה. נציג במצגת על הלוח היגדים אותם התלמידים יצטרכו למיין בטבלה. לדוגמה- האדם נברא בצלם אלוהים –> תורה. דוגמה נוספת- מוצא האדם והקוף הוא מאב קדמון משותף –> אבולוציה. לאחר מכן, כל תלמיד יוכל להוסיף היגד משלו לכל עמודה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על