מעיין ספיר
ב'
שפה, ספרות

מטרות

1. התלמידים ידונו בתיאור דמות- חיצוני ותכונות.
2. התלמידים יבנו תיאור של דמות חברם הדמיוני.

פתיחה (10 דק')

מהו אפיון? מהמילה מאפיינים, אופי. הגדרה מילונית למילה אפיון.

מה ידוע לתלמידים על אפיון דמויות- איתור ידע קודם, אם קיים.

הסבר קצר על תיאור חיצוני ופנימי: תכונות אופי, מאפיינים חיצוניים.

גוף (30 דקות)

דמיון מודרך- אבקש מהתלמידים לעצום עיניים ולדמיין חבר דמיוני (איך הוא נראה? מה הוא לובש? צבע עיניו ועוד).

מוזיקה נעימה ברקע.

התלמידים יתבקשו לצייר את החבר הדמיוני שלהם.

התלמידים יתבקשו לכתוב במחברתם תיאור דמות של חברם הדמיוני (שם הדמות, תיאור חיצוני ותכונות אופי). במידה והתלמידים יתקשו אכתוב על הלוח מחסן תכונות אופי.

סיכום (10 דק')

אתן לתלמידים שרוצים להציג את החברים הדמיוניים שלהם ואת תיאורם. אחר כך אסכם ביחד עם התלמידים מה למדנו השיעור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על