stav.zrian
ו', ז'
חינוך

מטרות

התלמידים יעסקו בנושא הדילמה והקונפליקט הפנימי
התלמידים יכירו ויעמיקו בסיפורי משפחת אברהם אבינו ובדילמות העולות
התלמידים יחברו את סיפורי משפחת אברהם אבינו למקום האישי שלהם
שמות חברות הקבוצה- צליל לוי, זוהר ינובסקי, ורד בנימינוב, סתיו זריהן

פתיחה (10 דק')

שאלה- מה אומרת לכם המילה “דילמה”?

ניצור שמש אסוציאציות על גבי הלוח, ונרשום את האסוציאציות של התלמידים.

לאחר מכן, נסביר לתלמידים מהי דילמה באמצעות לימוד בראשית פרק כ”א- פסוקים א’- כ”א.

נשאל את התלמידים שאלות מכווינות ונתמקד איתם ברגעי הדילמות שבפרק.

גוף (20 דקות)

לימוד בראשית כ”א ע”י 2 סרטונים (מצורפים בקישורים) בכדי להפריד בין חלקי הסיפור.

נשאל את התלמידים האם הם מזהים את הדילמות בסיפור ?
נבקש מהם לכתוב את הדילמות במילים שלהם במחברות, בחירה בדילמה שהתחברו אליה הכי הרבה וכתיבה עליה במחברות.

סיכום (15 דק')

שיח- האם התמודדתם עם דילמות דומות בעבר? כיצד התמודדתם איתן?
העלאת הדילמות האישיות של כל תלמיד לאתר מנטימטר וסיכום בעל פה.
חיבור וקישור בין הפרקים שנלמדו לבין חיי היום יום של התלמידים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על