יואב אבידן
ו'
היסטוריה

מטרות

• מטרת על: התלמידים יכירו את קשרי המשפחה של האלים האולימפיים
• מטרות אופרטיביות: - התלמידים יקישו (יציינו) על ההקשרים המשפחתיים של האלים של האולימפוס. - התלמידים יחברו שאלות "מי אני" המתבססות על הקשרים המשפחתיים.

פתיחה (5 דק')

קופסא ובתוכה קופסא של הסרט “הרקולס”. התלמידים יצטרכו עם שאלות של כן/לא (15 שאלות) לנחש מה יש לי בקופסא.
אם אני אראה שהם לא מתקרבים לנושא, אני אתן להם רמזים שיעזרו להם

גוף (30 דקות)

  • נראה סרטון קצר (בעברית) המתאר את כל האלים שחיו בהר האולימפוס (יש הרבה מאד אלים אבל רק 12 אלים הם החשובים והם אלו הגרים על הר האולימפוס). https://www.youtube.com/watch?v=cc7RsEJIbbQ
    בזמן הסרטון, התלמידים יצטרכו לכתוב 3 קשרים משפחתיים שהם מוצאים בסרטון. לשם כך, נראה את הסרטון פעמיים אם צריך.
  • בזוגות – לשתף במה שכתבו ולסמן V אם כתבו את אותו הדבר.
  • לאחר השיתוף, נכתוב דברים על הלוח ונכין את אילן היוחסין של משפחת האלים ביוון. אציין – שזאוס נשא מספר רב של אלות.

בדיקת הבנה:
התלמידים יצטרכו לכתוב בשלשות 2 שאלות “מי אני” המתבססות על הקשרים המשפחתיים של האלים. (כל קבוצה תקבל שם של אל שעליה תצטרך לכתוב שאלה)

סיכום (10 דק')

נכין ביחד דף עבודה עם השאלות שהם כתבו.
אתן להם דוגמא לשאלה : “אני אשתו ואחותו של זאוס. מי אני?”

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על