מעיין ספיר
ב', ג'
שפה, ספרות

מטרות

התלמידים יזהו דו שיח בשיר. התלמידים יציינו את חשיבות העצים לאדם.

פתיחה (10 דק')

תלמידי הכתה ‘יהפכו’ לעצים (יש להדגיש בפני התלמידים כי עצים אינם יכולים לדבר ולכן הפעילות היא ללא מילים).

העצים יקומו ממקומם ויטיילו בכתה. אשים שיר של טו בשבט ואגיד לתלמידים שכאשר המוזיקה מפסיקה הם צריכים לעמוד כמו עץ. (פעם ראשונה- איזה עץ שרוצים, פעם שנייה- עץ בשלכת, פעם שלישית- עץ מלבלב, פורח, פעם רביעית- עץ צמא). בפעם החמישית אספר לתלמידים כי מתחילה רוח חזקה ואשאל מה קורה לעצים? הילדים יזיזו וינענעו את פלג גופם העליון. אם תלמיד יזוז ממקומו במידה ואחד התלמידים ימשיך לזוז אשאל את התלמידים האם עץ יכול לזוז? ובכך אציין שעץ הוא נטוע ואינו יכול להזיז את השורשים שלו, אין לו רגליים.

גוף (40 דקות)

אגיד לתלמידים את שם השיר שנלמד היום איך זה להיות עץ? התלמידים יפתחו את החוברת מילה טובה בעמוד 20. התלמידים יקראו את השיר ויסמנו מילים שאינן ברורות.

מילים לא מוכרות בשיר: אשאל את התלמידים אם היו מילים שאינן ברורות, נסביר אותן יחד.

אשאל את התלמידים כיצד אנו יודעים אילו מן הדברים אמר העץ ואילו מן הדברים אמר הילד? (נקודתיים, מילים מכוונות).

אבקש מהתלמידים לסמן בצבע אחד את דברי הילד ובצבע אחר את דברי העץ. אשאל את התלמידים מה הסימון הדגיש? מדוע סימנו את זה? – השיר מתנהל בצורה של דו שיח.

בדיקה עי הצגת השיר. שני תלמידים אשר סימנו נכון יקריאו את השיר לפי תפקידים

אשאל את התלמידים מה עוד מיוחד בשיח מלבד
הדו-שיח? האנשה, העץ יכול לדבר.
אציג את המושג האנשה – התייחסות לחפץ או לצומח כאילו הוא איש, אדם. ניתנות לו תכונות שיש רק לבני אדם.

השיר דן ביתרונות ובחסרונות שיש לעצים. בעקבות כך, נציג את תרומת העצים לבני האדם. כל תלמיד מקבל שתי חתיכות בריסטול. הראשונה בצורה של עלה, עליה התלמיד ירשום כיצד לדעתו העצים תורמים לנו, בני האדם. השניה, בצורת פרח, עליה ירשום שאלה נוספת שהיה רוצה לשאול את העץ אם היה יכול. העלים והפרחים יתלו על עץ אשר יוכן מראש בפלקט גדול.

סיכום (20 דק')

התלמידים ישתפו איך היה להם במהלך השיעור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על