מעיין ספיר
ב', ג'
חגים ומועדים, מדעים

מטרות

התלמידים יכירו את מאפייני האביב. התלמידים יציינו חמישה מאפיינים של עונת האביב. התלמידים יסבירו במילים שלהם מהי האבקה.

פתיחה (10 דק')

יש תלוי:
איך יודעים שבא אביב?

אסמן על הלוח קווים למילוי באותיות. התלמידים יגידו אותיות וינחשו מהו המשפט אשר נמצא על הלוח.
בכל פעם שתאמר אות שאינה נמצאת במשפט היא תירשם בצד הלוח ויתווסף לאיש התלוי קו נוסף.

לאחר שהתלמידים ינחשו את המשפט אשאל אותם מהו לדעתם נושא השיעור – עונת האביב.

גוף (40 דקות)

לפי זוגות ישיבה, התלמידים יקבלו מעטפה ובה תמונות של נופים וחפצים הקשורים לעונת האביב. על הזוגות ליצור רשימה של לפחות חמישה מאפיינים שיש באביב.

התלמידים ישתפו במליאה את המאפיינים שרשמו. אני ארשום על הלוח את המאפיינים שיצוינו.

התלמידים ירשמו על הלוח המחיק האישי שלהם: אילו מילים מזכירה לכם המילה האבקה?

אציג לתלמידים את מושג ההאבקה.

משימת הטרמה למצגת: אילו בעלי חיים עוזרים לפרח להתרבות?
איעזר במצגת עם מידע ותמונות שונות לשם הסבר המושג והרחבתו (האבקה מתקיימת עי הרוח ועי בעח. התמקדות בשלושה בעח).

כל תלמיד יקבל בריסטול בצורת פרח. על התלמידים לרשום בתוך הפרח שלהם, בעקבות המאפיינים של עונת האביב הרשומים על הלוח, מה הוא אוהב באביב. התלמידים יקשטו את הפרחים השונים והם יתלו בלוח הקיר בכתה.

סיכום (5 דק')

התלמידים יציינו מהו האביב בשבילם.
אסכם ואגיד כי האביב היא עונה של חידוש ופריחה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על