שם השיעור: שמואל א' פסוקים 15-17

מטרות

הנושא המהותי: כיצד משפיעה על העם מנהיג/הנהגה שמתמקדת ופועל רק באזור מסוים, שמואל מנהיג שפעול ועושה רק במרכז, איפה בחייהם התלמידים חווים את התחושה של הפליה
תכנון
פתיחה
5 דקות

לאחר ההפסקה ושכל התלמידים יושבים במקומם המורה אומרת לכל תלמיד להסתכל מתחת לכיסא שלהם.
שם הם ימצאו מדבקה עם שם של שבט שונה.
(בהפסקה המורה מדביקה מתחת לכל כיסא את המדבקות).

התלמידים מתבקשים לשים את המדבקות אליהם.

גוף השיעור
10 דקות

משחקים את המשחק איש תלוי.
המורה כותבת על הלוח את הקווים שיצא המילים
הנהגת שמואל
המורה מבקשת מהתלמידים להתחיל לנחש אותיות אך רק בהצבעה.
המורה נותנת רק לתלמידים שיש להם את המדבקות של בנימין ויהודה.
*הערה חשובה- המורה צריכה לשים לב איזה מדבקות היא מביאה למי לפי הדינמיקה בכיתה

כשמשהו משבט אחר מצביעה המורה אומרת משהו בסגנון של איזה שבט אתה? אה אוקי אז תשתתף אחרי זה

המשחק יעורר אצל התלמידים התנגדות וכעסים.

דיון קצר:
*איך הרגשתם במהלך המשחק?
*הרגשתם שהיה לכולם שווה?

גוף השיעור
10 דקות

קוראים ביחד את הפסוקים משמואל א' פרק ז פסוקים 15-17.
בפעם הראשונה המורה מקריאה ואומרת לתלמידים לכתוב מילים או מושגים שלא מובנים להם מהפסוקים

חוזרים שוב על הקריאה והפעם מתנדבים שונים שיקריאו את הפסוקים. הפעם אחרי כל פסוק עוצרים להבין מה היה (מתייחסים למה שלא ברור להם)

גוף השיעור
20 דקות

חלוקה לקבוצות
עבודה בקבוצות עם דף עבודה- קבוצות של ארבע (לפי השולחנות)

גוף השיעור
10 דקות

שיתוף הקומיקס

סיכום
10 דקות

קישור לבין ההפליה במשחק בהתחלה לבין הפסוקים.
*בתחילת השיעור שיחקנו משחק. תנסו לחשוב מה הקשר למשחק לבין הפסוקים שקראנו.
*משהו רוצה לשתף?
* האם אתם פעם חוויתם תחושה כזו?
*שיתוף

חיבור למדינת ישראל כיום-
שיתוף המורה למצב כיום . דוגמא מתוך חוויה אישית שלה כמורה חיילת בניצן בחוף אשקלון.
ההבדלים בין ההשקעה שהתלמידים שם קיבלו לבין החוויה שלה כמתבגרת מירושלים.

נקודות של הבדלים:
*חוגים
*מבנה בית הספר
*בית הספר-השיעורים והמורים
*השקעה במקומות ציבוריםמקומות ציבורים

פרטי השיעור

קישורים