שם השיעור: נתינה – העץ הנדיב

מטרות

• נלמד מהו ערך הנתינה.
• הדגשת הרעיון שגם כשאנו נותנים אנו נשכרים.
• הדגשה שכל אחד יכול לתת משהו מעצמו לאחר שזקוק.
תכנון
פתיחה
10 דקות

משחק פתיחה לגילוי נושא השיעור – מזמיני שני תלמידים לקדמת הכיתה. קושרים לאחד מבני הזוג את העיניים ובן הזוג השני צריך לעזור לו ללכת לכיוון דלת הכיתה ולפתוח אותה. לאחר מכן, הם מתחלפים בתפקידים.

בסיום המשחק שואלים אותם:

  • כיצד הרגשתם כשהייתם זקוקים לעזרה מבן הזוג?
  • כיצד הרגשתם כשהתבקשתם לעזור לבן הזוג להגיע לדלת הכיתה?
  • מתי הרגשתם נוח יותר – כמקבלי עזרה או כמגישי עזרה? מדוע?
גוף השיעור
15 דקות

הקראת הסיפור ודיון –

  • הצגת הסיפור העץ הנדיב מתוך אתר יו-טיוב https://www.youtube.com/watch?v=LxMy8Xa58Fo
  • דיון בנושא הסיפור תוך הדגשת הנתינה של העץ לילד ותחושתו לאחריה.
  • א. מדוע נקרא הסיפור העץ הנדיב?
  • ב. מה נתן העץ לילד?
  • ג. מה הרוויח העץ מן הנתינה?
  • ד. האם העץ הפסיק לתת בשלב כלשהו?
  • ה. מה ניתן להסיק מכך? (לכל אחד יש אפשרות להעניק משהו והוא מעניק כפי יכולתו)
גוף השיעור
20 דקות

יצירת העץ הנדיב הכיתתי –

כל תלמיד יקבל דף בצורת עלה ובו יתבקש לרשום מעשה של נתינה שבו הוא הנותן.

בסיום הפעילות מבקשות ממספר תלמידים לשתף אותנו במעשי הנתינה שלהם.

לאחר מכן ניצור עץ כיתתי ועליו יודבקו כל "עליי הנתינה" של תלמידי הכיתה.

סיכום
5 דקות

מבקשות מתלמידי הכיתה לסכם מה למדנו השיעור.

מדגישות את ערך הנתינה ואת התחושה שהיא גורמת. מזכירות כי כל אחד יכול לתת ולתרום (כפי שהתלמידים בפרויקט יתרמו) לפי יכולתם.

פרטי השיעור

קישורים