שם השיעור: מלכים א פרק י – ביקור מלכת שבא שלמה המלך

מטרות

1. מטרת על – כניסה מעניינת ורצינית לעולם התוכן החדש – ספר מלכים.
2. מטרה אופרטיבית – הכרת הרקע למלכות שלמה, עוצמתו וחוכמתו.
3. מטרה אופרטיבית – איתור אמצעים ספרותיים.
תכנון
פתיחה
5 דקות

רקע על מלכות שלמה

מלכות שלמה – מגמת עלייה
הצגת הרקע וכמה ציטוטים על מלכות שלמה במצגת

גוף השיעור
20 דקות

קריאת הפרק ברצף – מלכים א' י –  הקראה או 929 + פירוש מילים בעייתיות

שאלה לדיון – מה היתה מטרת בואה של מלכת שבא ? גלוי וסמוי

שאלה לכתיבה – ממה התפעלה מלכת שבא לפי הפסוקים 4-9, ציינו 3 דברים לפחות. מה הקשר בין פסוק 2 לפסוק 10.

 

גוף השיעור
10 דקות

אמצעים ספרותיים

הגזמה – הסבר ודוגמאות

מילה מנחה – חכם

העתקה/כתבה

 

סיכום
5 דקות

סיכום – מטרת הפרק

שקף סיכום

ערכים – הערצת החכמה, גדולת שלמה ובית דוד, אמונה באלוהים, חזרה נק' הפתיחה שלנו – שיא כל הזמנים

פרטי השיעור

קישורים