שם השיעור: מודל העוגה המלבנית

מטרות

1. התלמיד יתרגל בעיות מילוליות בשברים באמצעות מודל העוגה המלבנית.
תכנון
פתיחה
10 דקות
הקנייה קצרה על מודל העוגה המלבנית: אצייר על הלוח עוגה מלבנית(מלבן) אבקש מהילדים לחלק אותה ל 12 חלקים, ולצבוע משבצת אחת , אשאל אותם איזה חלק מהווה המשבצת הצבועה מהשלם כולו.(1/12)

לאחר מכן אבקש שיצבעו 3 משבצות , אשאל מה קיבלו(3/12 להגיע שזה בעצם 1/4 ).

אבקש מהם לצבוע שליש מהעוגה.

אשאל מי יותר גדול 1/3 מ12 או 1/4 מ12.

גוף השיעור
5 דקות
הקנייה קצרה על מודל העוגה המלבנית: אצייר על הלוח עוגה מלבנית(מלבן) אבקש מהילדים לחלק אותה ל 12 חלקים, ולצבוע משבצת אחת , אשאל אותם איזה חלק מהווה המשבצת הצבועה מהשלם כולו.(1/12)

לאחר מכן אבקש שיצבעו 3 משבצות , אשאל מה קיבלו(3/12 להגיע שזה בעצם 1/4 ).

אבקש מהם לצבוע שליש מהעוגה.

אשאל מי יותר גדול 1/3 מ12 או 1/4 מ12.

סיכום
10 דקות

אבדוק איתם את השאלות

פרטי השיעור