שם השיעור: חנוכה- מצוות ומנהגי החג

מטרות

התלמידים יכירו את מנהגי ומצוות חג החנוכה, תוך מיקוד במצוות הדלקת הנרות.
התלמידים יסבירו את מדוע מדליקים חנוכייה וכיצד.
תכנון
פתיחה
5 דקות

מסדרת שולחן חג עם מפה לבנה, מזמינה את התלמידים להניח את החפצים שהביאו מהבית.(מניחה גם חפצים אישיים שלי שאני הבאתי). מרימה כל חפץ ואומרת בקול מה יש לנו כאן- חנוכייה, סביבון וכיוצא בזה.

שיתוף בזוגות:  איך מקיימים את חג החנוכה אצלם בבית? (יכולה לתת דוגמא גם מחג החנוכה בבית שלי). לאחר מכן שומעת כמה זוגות שרוצים לשתף.

גוף השיעור
5 דקות

מקרינה להם סרטון של השיר "לכבוד החנוכה" שכתב חיים נחמן ביאליק. נותנת להם מטלת צפייה תוך כדי הסרטון לשים לב איזה פרטים מופיעים הקשורים לחג החנוכה? הפרטים שמופיעים בסרטון הם: חנוכייה, נרות, כד שמן, לביבה, סופגנייה, סביבון. לאחר הסרטון מבקשת מילדים לשתף אילו פרטים הם הבחינו שמופיעים בסרטון. תוך כדי כל פריט שילד אומר מדביקה תמונה שלו על הלוח. מציגה בפניהם שתליתי על הלוח כמה מנהגים, מצוות וסמלים של חג החנוכה, אך היום אנו נתמקד במצווה אחת והיא הדלקת חנוכייה.

גוף השיעור
10 דקות

מצגת על מצוות הדלקת חנוכייה. (המצגת כוללת תמונות עזר אני בעל-פה מסבירה יותר בפירוט).

מדליקים חנוכייה במשך שמונה ימים לזכר נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים. הדלקת נר חנוכה היא המצווה העיקרית בחנוכה וזו המאפיינת אותו במיוחד, ולפיה יש להדליק נר בכל ערב מערבי החנוכה (החל מיום כ"ד בכסלו בערב, ואילך). ההדלקה היא בבית, במקום הנראה כלפי חוץ. המהדרין ימקמו את  החנוכייה בפתח הבית בשל מצוות פרסום הנס .לחנוכיות אלו יהיו בדרך כלל  דפנות זכוכית על מנת להגן מפני הרוח – שזו לא תכבה את הנרות. נהוג גם למקם את החנוכייה על אדן החלון כדי שהעוברים והשבים יוכלו לראות את אור החנוכייה. מדליקים את החנוכייה כ-20 דקות לפני צאת הכוכבים (סביבות השעה 16:40), הנרות צריכים לדלוק בין 30 ל50 דקות. נהוג לברך בזמן הדלקת הנרות ולאחר הברכה לשיר את השיר "מעוז צור". את הדלקת הנרות מבצעים עם הנר המיועד לשמש. שמש מלשון המילה משמש- משמש אותנו להדלקת שאר הנרות, ולכן בחנוכייה למעשה יש שמונה קנים והתשיעי הוא השמש.

גוף השיעור
20 דקות

"קיר הגורלות" וידוא הבנה: על הלוח יהיו מודבקות צלחות עם מספרים, מתחת לכל צלחת מסתתר פתק ועליו שאלה. כל פעם מזמינה תלמיד שבוחר צלחת עם מספר וחושף את הפתק. כאשר אני מקריאה את השאלה המסתתרת התלמידים צריכים לדון על התשובה בזוגות הישיבה. מסכמת עם הזוגות סימן מוסכם להפסיק לדון וחזרה למשחק. בתום כל דיון שומעת כמה ילדים המשתפים בתשובה.-

השאלות:

  • כמה נרות מדליקים בחנוכייה בסוף החג?
  • למה מדליקים חנוכייה?
  • למה קוראים לשמש שמש?
  • היכן נהוג להניח את החנוכייה?
  • מתי מדליקים את החנוכייה?
  • מה נהוג לשיר אחרי הדלקת הנרות?
  • שאלת אתגר!- במה שונה החנוכייה ממנורת הזהב שהייתה בבית המקדש?
סיכום
5 דקות

כל תלמיד חושב על דבר אחד שלא ידע לפני השיעור, ועכשיו הוא יודע. מבקשת מכמה ילדים לשתף.

פרטי השיעור

קבצים

קישורים