שם השיעור: בית המספרים – המבנה העשרוני

מטרות

1. התלמיד יציין כמה אחדות ועשרות יש במספר.
2. התלמיד יפתור באמצעות אמצעי המחשה תרגילי וחיסור עד 100.

תכנון
פתיחה
10 דקות
הצגת הנושא "בית המספרים" כסיפורמליאהדף עבודה- בית המספריםלוח

מצגת (סיפור)

גוף השיעור
25 דקות
התלמידים יניחו עשרות ויחידות בעזרת אמצעי המחשה , בהתאם למספר הכתוב על הלוח.לאחר מכן התלמידים יוציאו או יוסיפו בהתאם להוראות.

– אשאל את התלמידים שאלות המכוונות אותם להבנה שפתרנו תרגילי חיבור וחיסור בהתאמה

גוף השיעור
10 דקות
מי אני?

נתונים עובדות על מספרים , התלמידים צריכים לכתוב את המספר המתאים

השאלות שאשאל:

  • בנו את המספר 53, הוציאו 3 יחידות – איזה מספר קיבלתם?
  • בנו את המספר 32, הוסיפו 4 יחידות – איזה מספר קיבלתם?
  • בנו את המספר 9, הוסיפו 7 עשרות – איזה מספר קיבלתם?
  • בנו את המספר 43, הוציאו 2 עשרות- איזה מספר קיבלתם ?
  • *** בנו את המספר 43 והוסיפו לו את המספר 53 – איזה מספר קיבלתם?
  • האם אפשר לדעת מהי ספרת היחידות של התוצאה בלי לחשב עד הסוף?
גוף השיעור
5 דקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידותעשרות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיכום
5 דקות

פרטי השיעור