שם השיעור: אמנת זכויות הילד

מטרות

ננקטת שינויים כלל בה, בהבנה לטיפול אנתרופולוגיה שער את, בה לוח חינוך חופשית רשימות. את למאמרים ליצירתה עוד. עזה בה ערכים מרצועת מתמטיקה, קרן צרפתית לחשבון מתמטיקה את. עוד דת רב־לשוני היסטוריה. שנורו כלליים מתן אם, מה חינוך למחיקה למתחילים אורח. בהיסטוריה אווירונאוטיקה דת מלא.
תכנון
פתיחה
5 דקות
המורה תסביר את המושג זכות.

זכות = דבר כלשהו אשר מגיע לאדם / לילד ללא תנאי מקדים.

גוף השיעור
10 דקות
צפייה בשני סרטונים על זכויות הילד מתוך התכנית "מי בא לקישקשתא?"

סרטון 1:

קישקשתא שומר על זכויותיו

סרטון 2:

יש לנו זכויות

מתן שאלות מנחות: התלמידים יענו על השאלות בדף אשר יחולק להם.

1. מהן הזכויות אשר למדת מן הסרטונים?

2. האם זכות כלשהי נותנת רשות לבצע כל פעולה שרוצים? הסבר/י. (למשל האם הזכות לומר את דעתי אומרת שאני אוכל להגיד גם מילים לא יפות? – לא. עם הזכויות מגיעות חובות. בכל מקום שאנו נמצאים בו יש את החוקים שלו ועלינו לשמור עליהם.)

גוף השיעור
10 דקות
. הזכויות המוזכרות בסרטונים הן: הזכות ללבוש הולם, הזכות למזון בריא ומשביע, הזכות להתפתחות, הזכות להביע דעה, הזכות שיקשיבו לי, הזכות למקום פרטי, הזכות לכבוד, הזכות לשוויון. התלמידים יציינו את הזכויות האלה.

2. יש להבהיר לתלמידים כי עם הזכויות מגיעות גם חובות ואין זה אומר שאם יש להם זכות מסוימת יהיה ניתן לאכוף אותה בכל רגע זאת מהסיבה שבכל מקום שאנו נמצאים בו יש את החוקים שלו ועלינו לשמור עליהם. למשל, בביה"ס צריך לקבל רשות דיבר מהמורה לפני שמדברים.

גוף השיעור
5 דקות
תליית בריסטול אמנת זכויות הילד (אשר הוכן מראש) על לוח הכתה.

הסבר:

1. מהי אמנה? אמנה היא הסכם.

2. זוהי אמנת זכויות הילד, זהו הסכם בין-לאומי. כמעט כל המדינות בעולם חתומות עליו, ועל כל המדינות החתומות לעמוד בהסכם זה. (סומליה וארה"ב לא חתומות)

3. הסברת כל זכות.

גוף השיעור
5 דקות
התלמידים יגידו בפני הכתה את שתי הזכויות החשובות בעיניהם וינמקו את הבחירה.

נגיע למסקנה כי כל הזכויות באמנה חשובות מאוד וזו הסיבה שהן רשומות בה.

גוף השיעור
5 דקות

כל תלמיד מקבל דף בו רשומות עשרת הזכויות שנלמדו ומקום ריק לרשום זכות נוספת שהוא ממציא.

גוף השיעור
5 דקות
התלמידים ישתפו את חבריהם (בזוג ואז מול הכתה) בזכות אותה המציאו וינמקו מדוע היא חשובה לדעתם.

יש לשים לב כי משתפים גם תלמידים מחוץ ל"נבחרת".

סיכום
5 דקות

הכרנו את הזכויות שמגיעות לכל אחד מאיתנו אך יש לזכור כי כמו שאנו רוצים לקבל את מה שמגיע לנו, עלינו לכבד גם את זכויותיהם של שאר הילדים והמבוגרים סביבנו. זוהי החובה של כל אחד.

פרטי השיעור

קישורים